Energibalansberäkning

Vid nybyggnationer ska en energiberäkning presenteras för byggnadsnämnden. Energiberäkningen ska visa att byggnadens specifika energianvändning klarar uppsatta krav i
BBR (Boverkets byggregler). Gränsvärdena varierar bland annat beroende på var i Sverige huset ska byggas och vilken värmekälla som ska användas. För byggnader med en area under 50 m2 finns även alternativa krav.
För att utföra en energiberäkning behöver vi detaljerad information om byggnaden. Ju mer detaljerad information vi erhåller desto fortare går det att upprätta beräkningarna. Vi utför givetvis beräkningarna enligt Boverkets Byggregler. 

Vilka uppgifter behöver vi för villor? 

Vilka uppgifter behöver vi för lokaler, flerbostadshus, specialbyggnader m.m.?