Energibalansberäkning för lokaler, flerbostadshus och specialbyggnader.

För att kunna göra beräkningarna behöver vi följande uppgifter: 

Allmänt
• Ort
• Atemp – uppvärmd golvarea över 10°C
• Byggnadens orientering (väderstreck)
• Typ av fönster och dörrar – mått och U-värde
• Hela kilmatskalets konstruktion: väggkonstruktion, takkonstruktion, golvkonstruktion, grundkonstruktion (t.ex. platta på mark)
• Tänkt antal boende


Luftväxling
• Genomsnittlig rumshöjd (m)
• Genomsnittlig rumstemperatur (°C)
• Ventilationsflöde vid mekanisk ventilation
• Installerad eleffekt för mekanisk ventilation
• Drifttider för mekanisk ventilation
• Verkningsgrad för värmeväxlare (återvinning) vid mekanisk ventilation. Typ av återvinning, t.ex. roterande värmeväxlare


Poster som ger internvärme
• Typ av verksamhet
• Antal personer som kommer vistas i byggnaden


Värmepump
• Årsvärmefaktor
• Dimensionerad för xx % av uppvärmningsbehovet
• Dimensionerad för xx % av varmvattenbehovet
• Installerad eleffekt för värmepumpen samt installerad eleffekt för spetslast (värmepumpens elpatron)

 

Annat uppvärmningssystem/kompletterande uppvärmningssystem
• Typ av uppvärmning, fjärrvärme, pellets etc.
• Uppvärmningssystem för varmvattenproduktion, fjärrvärme, pellets etc.
• Installerad eleffekt för uppvärmning (direktverkande el, golvvärme etc.) (kW)


Solfångare

• Solfångare för varmvatten (kWh/år)
• Solfångare för värme (kWh/år)


Varmvattenproduktion
• Varmvattenberedning, brutto (kWh/år)
• Installerad el-effekt för varmvattenberedning (kW)


Ritningar
• Måttsatta fasadritningar
• Måttsatta planritningar
• Måttsatta konstruktionsritningar