VÄLKOMMEN!

Energibyrån E AB är ett innovativt enmans konsultföretag med stor drivkraft till att förverkliga och realisera kundens önskemål och visioner. Den mesta av erfarenheten finns inom svensk gruvindustri där Energibyrån bland annat genomfört projektering, projektledning och byggledning inom segmenten fjärrvärme, komfortventilation, gruvventilation, vattenundanhållning, energieffektivisering samt olika energiutredningar och förstudier. Företaget erbjuder även energideklarationer, energikartläggning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och energibalansberäkningar för byggnader. Målsättningen är att ha roligt och att trivas i sin yrkesutövning vilket dessutom leder till goda resultat och leveranser!

 • Certifierad energiexpert för energideklarationer
 • Certifierad energikartläggare för stora företag
 • Certifierad ventilationskontrollant (OVK)
 • Certifierad pannskötare
 • Certifierad byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/BAS U)
 • Diplomerad Totalkonsult (lönsam energieffektivisering med totalmetoden)
"Vår planet är det enda hem vi har och genom att minska er energiförbrukning minskar ni inte bara era energikostnader, även miljöpåverkan minskar vilket i sin tur främjar ett hållbart samhälle." Magnus Törnman, Energibyrån E AB
 • Energikartläggning
 • Projekteringsledning
 • Energideklarationer
 • Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
 • Energieräkning inför bygganmälan.
 • Energieffektivisering
 • Byggledning
 • Projektledning
 • VVS-konstruktion
 • Projektering
 • Injustering av värmesystem