Injustering av värmesystem

I ett vattenburet värmesystem sker regleringen av värme på flera sätt. Styrningen av pannan eller värmepumpen samverkar med injusteringsventiler och termostater på radiatorerna för att ge rätt temperatur i varje rum.

I ett hus med rätt injusterat värmesystem (högra delen av bilden), har alla rum samma möjlighet att få värme. Om värmesystemet är dåligt injusterat (vänstra delen av bilden), finns det områden som är för varma och för kalla.

Syftet med injusteringen är att få en jämn fördelning av värmen i alla rum eller mellan alla rum och lägenheter i ett flerbostadshus. I ett dåligt injusterat system kommer det att finnas över- och undertemperaturer i byggnadens olika delar. Oftas kompenserar man för de kallaste platserna genom att öka värmen i hela huset, detta spär på övertemperaturen i de varmare delarna. Att det är för varmt på vissa ställen i huset syns ofta som öppna fönster, trots kallt väder. Byggnaden får då en för hög medeltemperatur, kanske upp till 2-3 grader. Med tanke på att varje grads övertemperatur ökar värmebehovet med 5 procent, betyder 2-3 grader ett ökat värmebehov på 10-15 procent.

Om värmesystemet inte är injusterat på länge eller om huset byggts om så att värmebehovet förändrats bör värmesystemet injusteras samtidigt som nya termostatventiler sätts in. Exempelvis påverkas den tidigare injusteringen av en tillbyggnad, tilläggsisolering av vinden, fönsterbyte eller isolering av fasad. Även villor med vattenburen värme bör ha ett korrekt injusterat värmesystem. Kontakta oss för offert.

Ovanstående text och bild är hämtad från Energimyndigheten.se